Els Plans d’Ocupació ajuden a millorar l’espai públic de Santa Coloma

0
88

Un total de 144 persones de la ciutat, en situació d’atur, han accedit a la convocatòria dels plans d’ocupació de l’Ajuntament de Santa Coloma, gestionats a través de l’empresa municipal Grameimpuls, per tal de fer tasques de suport i reforç del manteniment dels espais públics. Les contractacions s’han materialitzat de manera esgraonada, entre finals de desembre i el mes de gener, i tenen una durada d’entre 6 i 12 mesos. L’objectiu principal d’aquestes accions és millorar l’ocupabilitat de les colomenques i els colomencs amb més dificultats per accedir al mercat laboral. Els plans d’ocupació són programes de contractació de treballadors i treballadores en situació d’atur per a la realització d’actuacions i serveis d’interès social a Santa Coloma. A més de les contractacions, les persones participants també realitzen un mòdul de formació relacionat amb el lloc de feina que ocuparan. Aquestes convocatòries estan impulsades pel Ministeri de Treball (SEPE) i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i són gestionades per l’Ajuntament.

Treballs als barri de Santa Coloma

El projecte «Treball als barris» és el que concentra el gruix de les contractacions, 130, que es reparteixen en dos programes específics vinculats a la millora de l’entorn periurbà (88), la jardineria i neteja (42). En torns de matí i tarda, les persones contractades fan treballs d’arranjament de calçada i voreres i elements de mobiliari urbà, millores en parcs i jardins, condicionament de zones verdes, arranjament d’elements de clavegueram i senyalització, neteges especials i altres tasques relacionades amb el manteniment i millora de la via pública i instal·lacions municipals. En el marc de «Treball i Formació», adreçat a persones aturades majors de 45 anys i a dones en situació de vulnerabilitat s’han fet 14 contractacions. Realitzen algunes de les tasques assignades al programa «Treball als barris» però dediquen part de la seva jornada a assistir a sessions formatives.