L’Ajuntament posa en marxa un pla de reforç dels Serveis Socials

0
25
L'Ajuntament posa en marxa un pla de reforç dels Serveis Socials
L'Ajuntament posa en marxa un pla de reforç dels Serveis Socials

L’Ajuntament de Santa Coloma posa en marxa un pla de reforç dels Serveis Socials per donar resposta i atenció a la ciutadania que pateix de manera més severa les conseqüències derivades de la pandèmia Covid19 i la crisi econòmica.

Aquest pla constarà de la contractació d’un equip format per 3 treballadors/as socials i 2 educadors/as socials per a cobrir de manera immediata baixes i altres contingències. Aquestes contractacions es realitzaran en el marc del contracte-programa amb la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda es conformarà un equip d’intervenció social específica en la problemàtica de l’habitatge integrat per 3 treballadors/as socials i abans de finalitzar l’any es convocarà pel procediment més àgil, una borsa de treball de professionals d’aquest àmbit per a cobrir altres eventualitats.

Finalment, al llarg de 2022, s’analitzarà les càrregues de treball del personal de serveis socials per a promoure processos de revisió de funcions i dotacions econòmiques. Finalment s’elaborarà i implementarà un pla d’equipaments per als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) dels districtes 1, 2, 3 i 6.