Aigües de Barcelona renova la xarxa

0
96

Durant el període 2018-2019, bona part del centre de Santa Coloma va patir un seguit d’avaries fora del que és habitual. Arran de la petició de l’Ajuntament es va fer una anàlisi de la xarxa i del sector d’abastament fet que va permetre detectar una relació entre les canonades de fibrociment al voltant del carrer Sant Jeroni i carrer Ciutadella amb aquest seguit d’avaries. Aigües de Barcelona, en coordinació amb els tècnics municipals, va establir una sèrie de trams de canonada a renovar amb caràcter prioritari, i es va incloure en el pla d’inversions anual de la companyia subministradora l’execució de la renovació de les canonades més desfavorables d’aquesta zona. Un cop finalitzades les obres previstes per aquest 2022, s’hauran renovat uns 850m de canonades en 2 anys.